Konfidencialitātes politika

Privātuma politika

Kontaktinformācija:
Personas datu pārzinis ir SIA “KATELIJA”, Reģ. Nr. 42103066969, adrese: Ganību iela 22, Liepāja, LV-3401, Latvija, 

e-pasts: info@katelija.lv

Veicot pasūtījumu interneta veikalā, klients apzināti apstiprinās, ka ir izlasījis un iepazinies ar katelija.lv lietošanas noteikumiem, ka arī tiem piekrīt.

Visa klienta informācija, kura tika sniegta veicot pasūtījumu interneta veikalā, būs saglābata mūsu datu bāzē, un tiek izmantota pārdošanas pakalpojumu sniegšanai.

SIA “KATELIJA” glabā Klienta kontaktu informāciju, kuru Klients ievadījis nofomējot pasūtījumu. Informācija, kura tika mums sniegta ir uzskatīta par konfidenciālu informāciju, un apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. Klienta un piegādes saņēmēja dati, kas nepieciešami, lai pasūtījumus piegādātu, tiek atklāti uzņēmumam, kas nodrošina kurjera pakalpojumu.

Maksājumi tiek veikti ārpus interneta veikala sistēmai, Jūsu bankas vai pakalpojumu sniedzēja drošajā maksājumu sistēmā. Mēs neredzam un mums nav piekļuves Klienta bankas datiem, vai kredītkartes informācijai.

Klientu savstarpēja sadarbība ar banku ir aizsargāta ar kartes centru, kas nodrošina klienta personas datu un rekvizītu drošību.

SIA “KATELIJA” izmantos Klienta informāciju (vārdu/uzvārdu, tālruņa numuru, piegādes adresi, e-pastu) tikai pasūtījuma piegādei.

Mums ir tiesības Jūsu personisko informāciju, lai likumu un noteikumus, lai atbildētu uz tiesas pavēsti, meklēšanas orderi vai citu likumīgu pieprasījumu, ko mēs saņemam, vai lai kā citādi aizsargātu savas tiesības.