Publiskā piedāvājuma līgums

Distances līgums

 1. VISPĀRĪGIE JĒDZIENI

  1. Sekojošais teksts ir līgums starp internetveikalu “Katelija” (katelija.lv), turpmāk tekstā “Pārdevējs”, un interneta pakalpojumu izmantotāju, neskatoties uz statusu (fiziska persona, juridiska persona, uzņēmējs), turpmāk saukts “Pircējs”.
  2. Puķu veikala aktivitātes internetā nodrošina un atbalsta uzņēmums SIA “Katelija”, juridiskās personas kods 42103066969, adrese: Ganību iela 22, LV-3401, Liepāja, Latvija.
  3. Šis līgums nosaka ziedu un dāvanu, turpmāk saukti “Prece”, pirkšanas nosacījumus Pircējam, izmantojot Pārdevēja internetveikalu.
  4. Līgums ir publisks saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”, kas stājušies spēkā 2002. gada 28. maijā, un ir līdzvērtīgs “mutiskai vienošanās”, un tam ir attiecīgais juridiskais spēks.
  5. Maksājums par precēm un/vai pakalpojumiem nozīmē to, ka Pircējs ir iepazinies ar ziedu veikala lietošanas noteikumiem un distances līguma jēdzieniem, kuri ir pieejami vietnē http://katelija.lv
  6. Šajā piedāvājumā, ja konteksts neprasa citādi, tālāk minētajiem jēdzieniem ir šādas nozīmes:

   "Internetveikals" - Pārdevēja vietne, kas izveidota mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības pirkšanas un pārdošanas līgumu slēgšanai pēc tam, kad Pircējs attālināti iepazinies ar fotogrāfijās piedāvātajām Pārdevēja Precēm.

   "Pārdevējs" - organizācija neatkarīgi no tās organizātoriskās un juridiskās formas un/vai fiziska persona uzņēmējs, kas pārdod Preces.

   "Prece" - produkcija, kuru piedāvā pārdošanai un kura ievietota un apskatāma vietnē http://katelija.lv

   "Pircējs" -fiziska un/vai juridiska persona, kas īsteno pasūtījumu vietnē http://katelija.lv

   "Saņēmējs" - fiziska un/vai juridiska persona, kuru norādījis Pircējs un kuram jāsaņem pasūtītā Prece.

   "Akcepts/Pieņemšana" - Pircēja pilnīga un beznosacījumu piekrišana līguma noteikumiem.

   "Pasūtījums" - atsevišķa Prece no preču sortimenta saraksta, kuru Pircējs norādījis, veicot pasūtījumu vietnē

 2. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

  1. Pārdevējs īsteno Preces pārdošanu un piegādi saskaņā ar pašreizējo cenrādi, kas publicēts vietnē http://katelija.lv, bet Pircējs apmaksā un pieņem Preci saskaņā ar šī līguma noteikumiem. Katras attiecīgās Preces un pakalpojuma apraksts un izmaksas ir norādītas Preču katalogā blakus katrai Precei. Visas cenas norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli
 3. PASŪTĪJUMA NOFORMĒŠANAS KĀRTĪBA.

  1. Pasūtījuma noformēšana.

   1. Pasūtījumi tiek pieņemti, izmantojot vietni http://katelija.lv, Pārdevēja darba laikā.
   2. Ziedus var arī pasūtīt, piezvanot pa tālruni +37125125185; šajā gadījumā veikala darbinieks pieņems pasūtījumu pa tālruni.
   3. Visu piegādes veidu izmaksas norādītas Pārdevēja vietnē http://katelija.lv, sadaļā “Piegāde”.
   4. Tajā pašā laikā Pārdevējs nepieļauj pirkšanas un piegādes pakalpojumus tādām precēm, kas iegādātas no trešās personas pēc Pircēja pasūtījuma.
   5. Ja Pircējs pasūtījumu ir pilnībā noformējis un apmaksājis, tad puķu pušķa vai kompozīcijas veidošana notiek dažu stundu laikā pirms piegādes.
   6. Veicot pasūtījumu, Pircējam jānorāda pēc iespējas precīzāki saņēmēja dati. Nepareiza informācija, kuru norādījis Pircējs, var traucēt izpildīt pasūtījumu Pircēja norādītajā laikā. Tādā gadījumā piegāde tiek atlikta, līdz tiek precizēti saņēmēja pareizie dati, bet ne vairāk kā 12 stundas no brīža, kad Pircējs apmaksājis pasūtījumu.
  2. Pasūtījuma apmaksa.

   1. Pasūtījuma apmaksa nozīmē Pircēja piekrišanu, slēdzot šo līgumu ar Pārdevēju.
   2. Pircējs apmaksā līgumā norādītās pasūtījuma izmaksas, pārskaitot naudas līdzekļus uz Pārdevēja kontu. Par apmaksas datumu tiek uzskatīta tā diena, kad naudas līdzekļi tiek ieskaitīti Pārdevēja kontā.
   3. Jebkuras Preces cena, kas norādīta vietnē http://katelija.lv, ir spēkā esošas brīdī, kad tiek veikts pasūtījums.
   4. Pircējam ir tiesības apstiprināt vai atcelt pasūtījumu līdz brīdim, kamēr tas nav apmaksāts.
   5. Pasūtījumi tiek pieņemti izpildei tikai pēc naudas līdzekļu ieskaitīšanas Pārdevēja kontā, izņemot gadījumus, kad izvēlēta apmaksa “Skaidra nauda saņemot”.
   6. Pircējs par pasūtījuma apmaksu saņem ziņu uz e-pastu, kurš norādīts, veicot pasūtījumu.
  3. Pasūtījuma piegādes noteikumi.

   1. Veicot pasūtījumu, Pircējam precīzi jānorāda prasības tā piegādei. Uz vienu datumu, laiku, adresi var veikt vienu pasūtījumu. Ja nepieciešams apsveikt vairākas personas dažādās adresēs vai dažādos laikos uz vienu adresi, tad jāveic atbilstošais nepieciešamo pasūtījumu skaits katrs atsevišķi.
   2. Pasūtījuma piegāde tiek veikta pēc iepriekšējas vienošanās ar saņēmēju pa tālruni, kurš norādīts Pircēja pasūtījumā.
   3. Pircējs var veikt izmaiņas pasūtījumā ne vēlāk kā 3 stundas pirms pasūtījuma piegādes. Ja pasūtījums jau ir izveidots, tad to atcelt nav iespējams. Pircējs var veikt un apmaksāt jaunu pasūtījumu, tajā pašā laikā iepriekšējo pasūtījumu arī saņemt vai pēc Pircēja vēlēšanās to var pāradresēt citam saņēmējam.
   4. Pasūtījuma izpilde svētku dienās.Vēršam jūsu uzmanību uz to, ka tādās svētku dienās kā 14. februāris, 7. un 8. marts, 1. septembris, Mātes diena darba noslogojuma dēļ piegādes precīzā laikā nenotiek, piegādes laiks var palielināties līdz 4 stundām.
   5. Konfidenciāls pasūtījums tiek izpildīts bez iepriekšējas vienošanās ar saņēmēju. Veicot pasūtījumu, Pircējs izvēlas iespēju “Nezvanīt saņēmējam”, garantējot, ka saņēmējs atradīsies norādītajā adresē un piegādes laikā.
 4. PASŪTĪJUMA IZPILDES LAIKS.

  1. Pasūtījuma izpildes laiks ir atkarīgs no saņēmēja atrašanās vietas, no pasūtījuma sarežģītības, preču skaita un to pieejamības, no neparedzētiem apstākļiem, kuri nav atkarīgi no Pārdevēja (ceļu satiksmes negadījumi, laika apstākļi, sastrēgumi u. c.).
  2. Neatbilstošas pasūtījuma piegādes izpildes gadījumā Pārdevēja vainas dēļ (pasūtījums neatbilst Pircēja prasībām vai Prece ir neatbilstošā izskatā) turpmākās darbības skatieties vietnes http://katelija.lv sadaļā “Reklamācijas”.
  3. Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad tas tiek nodots saņēmējam/Pircējam un/vai viņa pilnvarotajiem pārstāvjiem.
  4. Vienošanās starp Pārdevēju un Pircēju ir spēkā no tā noslēgšanas brīža līdz pasūtījums tiek piegādāts saņēmējam/Pircējam vai viņa pilnvarotajiem pārstāvjiem.
 5. PASŪTĪJUMA VEIKŠANA. NEESOŠO SASTĀVDAĻU NOMAIŅA.

  1. Pārdevējs izveido pasūtījumu atbilstoši Pircēja prasībām.
  2. Ja Pārdevējam jebkuru iemeslu dēļ (sezonalitātes dēļ, vajadzīgās šķirnes vai ziedu krāsas trūkuma dēļ) nav noteikto elementu, lai izveidotu pasūtījumu, tad Pārdevējs, vienojoties ar Pircēju, var veikt to nomaiņu.
  3. Citus pušķim nepieciešamos priekšmetus var nomainīt bez iepriekšējas vienošanās ar Pircēju pret līdzīgu produktu par tādu pašu cenu.
  4. Ja produkta ārējais izskats atšķiras no attēla Pārdevēja vietnē, tad tas nevar būt defekts vai iemesls naudas līdzekļu atgriešanai vai pasūtījuma maiņai.
  5. Visiem informatīvajiem materiāliem, kuri pieejami vietnē http://katelija.lv, ir uzziņu raksturs un tie nevar pilnā mērā dot ticamu informāciju par noteiktām preču īpašībām un raksturojumu. Gadījumos, kad Pircējam rodas jautājumi par preču īpašībām un raksturojumu, pirms pasūtījuma veikšanas viņam nepieciešams konsultēties ar internetveikala administratoru pa tālruni vai saskaņā ar parasto pasūtīšanas procedūru jānosūta pieprasījums vietnei.
 6. PRECES MAIŅA. PRECES ATGRIEŠANA. NAUDAS ATGRIEŠANA.

  1. Pircējam ir tiesības atgriezt preces veikalā “Katelija” 14 dienu laikā pēc preču saņemšanas, nesniedzot paskaidrojumu par atteikuma iemeslu. Nevar atgriezt lietotu, bojātu un izņemtu ārā no orģināliepakojuma preci, kā arī preci ar bojātu iepakojumu un marķējumu. Tiesības atteikties no produkta un preces atgriešana tiek īstenota saskaņā ar šādiem tiesību aktiem:
   ‒ ”Patērētāju tiesību aizsardzības likums”
   ‒ LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”, kas stājušies spēkā 2002. gada 28. maijā.
  2. Nevar atgriezt grieztas puķes, pušķus, ziedu kompozīcijas un istabas augus, to nosaka LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 15.3.
  3. Saņēmējs/Pircējs var atteikties no pasūtījuma vai atgriezt to uzreiz pēc saņemšanas, norādot kurjeram atgriešanas iemeslu.
  4. Pircējam ir tiesības uzrakstīt vēstuli ar reklamāciju (sūdzību), izmantojot atsauksmju veidlapu vietnē vai rakstot uz e-pastu info@katelija.lv, norādot iemeslu un sniedzot atbilstošu aprakstu un apstiprinošus fotoattēlus.
  5. Internetveikalam http://katelija.lv ir tiesības vienpusēji pārtraukt pasūtījuma izpildi un atgriezt Pircējam preces izmaksas pilnā apmērā, ja veikals nevar izpildīt pasūtījumu tādu apstākļu dēļ, kurus tas nevar ietekmēt (piemēram, pasūtītās preces nav pieejamas vairāk kā 30 dienas vai beigusies ražošanas sezona).
  6. Ja pircējs atsakās no piegādes līdz brīdim, kad ir uztaisīts puķu pušķis, un uzraksta pieteikumu uz e-pastu info@katelija.lv, mēs atgriežam naudu 7 darba dienu laikā pēc pieteikuma saņemšanas uz klienta norādīto bankas kontu.
  7. Internetveikals http://katelija.lv neatmaksā klientam piegādes maksu un patur pilnu pasūtījuma izmaksu šādos gadījumos:

   1. ja saņēmējs atsakās pieņemt piegādi (ziedus vai puķu pušķi);
   2. ja saņēmējs ir atstājis pilsētu un/vai valsti un neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē 24 stundu laikā pēc klienta norādītā piegādes laika beigām;
   3. ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē un nav pieejams saziņai pa e-pastu vai tālruņa numuru.
  8. Ja Pārdevēja vainas dēļ pasūtījums nav piegādāts Pircēja vai saņēmēja norādītajā dienā, Pircējam ir tiesības pieprasīt kompensāciju, kura nevar pārsniegt pasūtījuma izmaksas summu.
 7. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA AUTORTIESĪBAS

  1. Vietnes saturs ir internetveikala http://katelija.lv intelektuālais īpašums; ir aizliegts to kopēt, pavairot un atkārtoti publicēt bez rakstiskas veikala atļaujas.
  2. Pārdevējs ir ekskluzīvā īpašuma autortiesību īpašnieks fotodarbiem, grafiskiem attēliem vietnē un ir to vienīgais autors. Pārdevējs izmanto fotodarbus, publicējot tos vietnē http://katelija.lv, lai ilustrētu preces un pakalpojumus.
  3. Ekskluzīvā īpašuma autortiesību īpašnieks fotodarbiem var dot atļauju izmantot tās trešajām personām un arī aizliegt to izmantošanu, ja tas tiek darīts bez atļaujas saņemšanas. Internetveikala vietnē http://katelija.lv izvietoto fotogrāfiju īpašnieks dod atļauju izmantot savas fotogrāfijas tikai tajā gadījumā, ja tām būs norādes uz to pirmavotu.
  4. Ja vietnē http://katelija.lv citi autori konstatējuši savus fotodarbus, tad visas pretenzijas tiek pieņemtas uz e-pasta adresi info@katelija.lv
 8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS. IZMAIŅU IEVIEŠANAS KĀRTĪBA.

  1. Pircēja pieņemtais piedāvājums ir apliecinājums līguma noslēgšanai, ievērojot piedāvājuma noteikumus.
  2. Līgums stājas spēkā, kad Pircējs apmaksā pasūtījumu, un darbojas līdz brīdim, kad Pārdevējs izpilda šī līguma saistības.
  3. Pārdevējs ir tiesīgs veikt izmaiņas šī līguma tekstā pēc saviem ieskatiem jebkurā brīdī un bez iepriekšēja Pircēja brīdinājuma. Aktuālā (pašreizējā) līguma versija vienmēr ir pieejama vietnē http://katelija.lv
  4. Pircējs piekrīt un atzīst, ka izmaiņu veikšana piedāvājumā automātiski nozīmē šo izmaiņu ieviešanu arī līgumā, kas jau ir spēkā starp Pircēju un Pārdevēju, un šīs izmaiņas līgumā stājās spēkā ar tādām pašām izmaiņām piedāvājumā.
 9. KONFIDENCIALITĀTE.

  1. Pārdevējs garantē neizpaust informāciju, kuru Pircējs norādījis, reģistrējoties vai veicot pasūtījumu.
  2. Pārdevējs garantē, ka personas dati netiks izmantoti personiskiem mērķiem, trešo personu resursiem vai surogātpasta izplatīšanai.
  3. Veicot pasūtījumu, Pircējs piekrīt apstrādāt savus personiskos datus, kuri glabājas Pārdevēja datu bāzē, lai identificētu Pircēju/saņēmēju atkārtota pasūtījuma veikšanai un tā korektai izpildei. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs nevarēs pareizi apstrādāt pasūtījumu.
 10. ATBILDĪBA.

  1. Pārdevējs uzņemas visus riskus, kuri saistīti ar preču pazaudēšanu vai bojāšanu, līdz tās tiek nodotas Pircējam.
  2. Saņēmējs vai tas, kurš preces pieņēmis Saņēmēja prombūtnes laikā, uzņemas visus riskus, kas saistīti ar Preču pazaudēšanu no to saņemšanas brīža.
  3. Pārdevējs var nodot savas tiesības un pienākumu izpildīt pasūtījumus trešajām personām, neatbrīvojoties no atbildības.
  4. Pārdevējs nav atbildīgs par Pircēja internetvietnē http://katelija.lv pasūtīto preču atbilstošu lietošanu vai glabāšanu.
  5. Abu pušu atbildība citos gadījumos tiek noteikta saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
  6. Abas puses piekrīt, ka jebkuras strīdīgas situācijas, domstarpības un pretenzijas tiek risinātas divpusēju pārrunu procesā, 24 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku sūdzību/pretenziju, kura tiek atrisināta 10 darba dienu laikā no sūdzības/pretenzijas saņemšanas dienas. Sūdzību/pretenziju jāiesniedz rakstiskā veidā. Gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā, tad to izskata Latvijas Republikas tiesa likumā un tiesību aktos noteiktajā kārtībā.